cảng nhà
1.せんせきこう 「船籍港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
THUYỀNセン
CẢNGコウ