càng nhiều càng tốt
câu, diễn đạt
1.なるべく 「成るべく」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ