cảng thông quan
1.つうかんこう 「通関港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
QUANカン
CẢNGコウ