cảng thương mại
câu, diễn đạt
1.しょうこう 「商港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯƠNGショウ
CẢNGコウ