canh 2
danh từ
1.にこう 「二更」 [NHỊ CANH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
CANH,CÁNHコウ