cành
1.さお 「竿」​​
danh từ
2.えだ 「枝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI