cạnh bằng nhau
câu, diễn đạt
1.とうへん 「等辺」 [ĐẲNG BIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
ĐẲNGトウ