cánh buồm
1.ほぬの 「帆布」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỐ
PHÀMハン