canh cải
1.やさいすーぷ 「野菜スープ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
THÁIサイ