cánh chuồn
1.とんぼのはね 「とんぼの羽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan