cảnh đêm
danh từ
1.やけい 「夜景」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠ
CẢNHケイ