cảnh đẹp của các chậu cây bon sai
câu, diễn đạt
1.ぼんけい 「盆景」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỒNボン
CẢNHケイ