cánh đồng rộng
câu, diễn đạt
1.はらっぱ 「原っぱ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYÊNゲン