cánh đồng thông
câu, diễn đạt
1.まつばら 「松原」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÙNGショウ
NGUYÊNゲン