cảnh gieo neo
câu, diễn đạt
1.きゅうはく 「窮迫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÙNGキュウ、キョウ
BÁCHハク