canh giữ
động từ
1.あずかる 「預かる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰ