cạnh giường
danh từ
1.ちんとう 「枕頭」 [CHẨM ĐẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẨMチン、シン
ĐẦUトウ、ズ、ト