cạnh huyền
danh từ
1.しゃへん 「斜辺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
シャ