cành lá
danh từ
1.えだは 「枝葉」​​
2.しよう 「枝葉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
DIỆPヨウ、ショウ