cảnh nô lệ
danh từ
1.れいじゅう 「隷従」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÙNG,TÒNGジュウ、ショウ、ジュ
LỆレイ