cành non
danh từ
1.わかえだ 「若枝」 [NHƯỢC CHI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
NHƯỢCジャク、ニャク、ニャ