cánh phải
1.うよく 「右翼」​​
danh từ
2.うは 「右派」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỮUウ、ユウ
PHÁI
DỰCヨク