cảnh phim có sự đuổi bắt xe ôtô
danh từ
1.カーチェイス​​
câu, diễn đạt
2.カーチェイス​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cảnh phim có sự đuổi bắt xe ôtô

1. Địa điểm quay phim một cảnh quay đuổi bắt bằng xe ô tô
カーチェイスのロケーション(撮影)
2. Bộ phim có một cảnh đuổi bắt xe ô tô không cần thiết
不必要なカー・チェイス・シーンを含む映画