cảnh quan tuyệt đẹp
danh từ
1.いかん 「偉観」​​
câu, diễn đạt
2.いかん 「偉観」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cảnh quan tuyệt đẹp

1. phô bày một cảnh quan tuyệt đẹp
偉観を呈する

Kanji liên quan

QUANカン