cánh sát nhân dân
1.じんみんけいさつ 「人民警察」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẢNHケイ
NHÂNジン、ニン
DÂNミン
SÁTサツ