cánh tân
động từ
1.かいしん 「改新する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン
CẢIカイ