canh thập cẩm
câu, diễn đạt
1.ぞうすい 「雑炊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUYスイ
TẠPザツ、ゾウ