cánh trái
danh từ
1.さよく 「左翼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢサ、シャ
DỰCヨク