canô
1.カヌー​​
danh từ
2.カナディアンカヌー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ canô

1. đi một vòng quanh đảo bằng canô
カヌーでその島を一周する