cảo
1.げんこう 「原稿」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYÊNゲン
CẢOコウ