cáo bạch
1.こうじ 「公示」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
CÔNGコウ、ク