cáo giác
1.みっこくする 「密告する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
MẬTミツ