cao lên
động từ
1.たかまる 「高まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ