cao ly
1.ちょうせん 「朝鮮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỀU,TRIÊUチョウ
TIÊNセン