cao ngạo
1.こうまん 「高慢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
MẠNマン