cao quí
1.こうき 「高貴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
QUÝ,QUÍ