cao su
1.ゴム​​
2.ゴム​​
3.ラバー​​
danh từ
4.ごむ 「護謨」 [HỘ ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ