cao su
1.ゴム​​
danh từ
2.ごむ 「護謨」 [HỘ ?]​​
3.ゴム​​
4.ラバー​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ