cao su mềm
1.だんせいごむ 「弾性ゴム」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
ĐÀN,ĐẠNダン、タン