cao tăng
danh từ
1.こうそう 「高僧」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
TĂNGソウ