cao tay
tính từ
1.けんめい 「賢明」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỀNケン
MINHメイ、ミョウ、ミン