cao thấp
danh từ
1.こうてい 「高低」 [CAO ĐÊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
ĐÊテイ