cao thượng
danh từ
1.がりょう 「雅量」 [NHÃ LƯỢNG]​​
tính từ
2.きれい 「奇麗」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cao thượng

1. Đức tính cao thượng vị tha cao đẹp
美しい雅量
2. cao thượng, vị tha
〜のある

Kanji liên quan

NHÃ
LƯỢNGリョウ
KỲ
LỆレイ