cao tổ
danh từ
1.こうそ 「高祖」 [CAO TỔ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
TỔ