cao tuổi
danh từ
1.としうえ 「年上」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン