cao vút trên bầu trời
câu, diễn đạt
1.てっぺんに 「天辺に」 [THIÊN BIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
THIÊNテン