cấp báo
1.きゅうほう 「急報」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤPキュウ
BÁOホウ