cấp độ
danh từ
1.すいじゅん 「水準」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
CHUẨNジュン