cáp đồng
1.どうせんけーぶる 「銅線ケーブル」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
TUYẾNセン