cấp phát tiền
câu, diễn đạt
1.する 「給与する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰ,DỮ
CẤPキュウ