cáp thép
1.こうてつけーぶる 「鋼鉄ケーブル」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
CƯƠNGコウ